COVID-19 HYGIËNEPROTOCOL ABEL TASMAN

17.3.22: Dit protocol wordt binnenkort herzien, nav de nieuwe regels rondom Corona

Dit protocol geeft praktische aanwijzingen om besmettingsoverdracht van het COVID-19 virus aan boord van de Abel Tasman te voorkomen.
De basis van dit protocol is opgesteld door onze branchevereniging BBZ en daarna goedgekeurd en geadviseerd door het Ministerie van VWS om aan boord te gebruiken. 
Ons beleid is er op gericht om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren en de gezondheid van alle opvarenden zo veel mogelijk te beschermen. 
Dit protocol is onderhevig aan de laatste stand van zaken. 
De richtlijnen van het RIVM/RKI en de geldende noodverordeningen zijn altijd leidend.

  

ALGEMEEN 

 • Het maximum aantal klanten dat tegelijkertijd aan boord mag is de voorgeschreven groepsgrootte/-samenstelling zoals bepaald in de richtlijnen van het RIVM/RKI en de Rijksoverheid.
 • Maatregelen worden op de website van de rederij gepubliceerd en vooraf kenbaar gemaakt aan de klant.
 • Betaling van de vaartocht geschiedt vooraf.
 • De tijdstippen van in- en ontscheping kunnen aangepast worden, zodat de bemanning meer tijd heeft om het schip grondig te reinigen en te desinfecteren.
 • De rederij neemt een dag voor afvaart telefonisch de gezondheidsvragen met de klant door, waarbij gecontroleerd moet worden dat hij/zij bij afvaart geen COVID-19 symptomen heeft.
 • De rederij laat klanten niet aan boord bij Covid-19 gezondheidsklachten of koorts.
 • De klant heeft de verklaring getekend voordat hij/zij aan boord komt. Deze wordt tot vier weken na het vaarseizoen bewaard en dan vernietigd.
 • De 3G-regel wordt aan boord gevoerd: de klant (>6 jr.) toont bij aankomst aan boord een vaccinatiekaart, genezingsbewijs of een negatieve coronatest van maximaal 24 uur oud.
 • Bij langere meerdaagse reizen zal -indien nodig- een haven aangelopen worden, waar een nieuwe coronatest afgenomen kan worden.
 • De rederij hangt in alle openbare ruimtes van het schip een hygiëne instructie op. 
 • De rederij zorgt er voor dat bij alle ingangen van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.
 • De rederij zorgt er voor dat bij alle wastafels desinfecterende zeep en papieren handdoeken beschikbaar zijn.
 • Als een opvarende tijdens de vaartocht last krijgt van COVID-19 symptomen  (verkoudheidsverschijnselen, longklachten, kortademig en koorts) moet deze het schip op eigen kosten verlaten.
 • Indien er na de vaartocht bij een van de opvarenden COVID-19 symptomen ontstaan, moet er direct telefonisch contact opgenomen worden met de rederij. De rederij neemt vervolgens contact op met alle opvarenden van betreffende vaartocht.

 

GEZONDHEIDSVRAGEN

Een dag voor afvaart
De rederij neemt telefonisch onderstaande vragen met de klant door, waarbij uitgesloten moet worden dat hij/zij op het moment van aan boord komen COVID-19 symptomen heeft.

 • Voldoet u aan de 3G-regel: volledige Covid vaccinatie (min. 14 dgn) /  een genezen verklaring (min. 28 dgn – max. 6 mnd) / negatief testbewijs (max. 24 uur oud) op de dag van aankomst.
 • Is er op dit moment sprake van Covid-19 gerelateerde gezondheidssymptomen (hoesten, keelpijn, verkoudheid, benauwdheid, koorts of longontsteking)
 • Bent u de laatste 5 dagen in contact geweest met iemand die Covid-19 heeft

De klant kan niet aan de vaartocht deelnemen indien een van de laatste twee bovenstaande vragen met ‘ja’ wordt beantwoord.
Indien er géén sprake is van bovenstaande symptomen, maar ná het contact met de rederij toch een van deze twee vragen met ‘ja’ beantwoord kan worden, dient de klant meteen telefonisch de rederij in te lichten. 

Bij aankomst en voor betreding van het schip
De bemanning
- draagt een mondkapje
- neemt voordat de klant het schip betreed de ondertekende verklaring in ontvangst
- controleert of de klant voldoet aan de 3G regel (voll. vaccinatiebewijs / genezingsverklaring / negatieve testbewijs)
- neemt met een infraroodthermometer de lichaamstemperatuur van de klant op
- beslist aan de hand van de gezondheidsantwoorden en de lichaamstemperatuur of de klant het schip mag betreden
- wijst de klant nogmaals op de aan boord geldende hygiënemaatregelen

Tijdens de reis
De bemanning zal bij alle opvarenden dagelijks de lichaamstemperatuur opnemen en noteren.
Alle opvarenden moeten zich houden aan de hygiëne instructies, die in alle ruimtes van het schip te vinden zijn.
De bemanning heeft te allen tijde het recht de klant gezondheidsvragen te stellen en indien nodig, maatregelen te nemen.

Tijdens langere meerdaagse zeilreizen, zal - indien nodig- een haven aangelopen worden waar het mogelijk is om een nieuwe coronatest af te nemen.

Als de 2G-regel (gevaccineerd / genezen) van toepassing is, is het niet verplicht (wel gewenst) een mondkapje aan boord te dragen.

  

HYGIËNE INSTRUCTIES

 • ALGEMEEN
  Corona verspreidt zich via hoest- en niesdruppeltjes. Virussen kunnen ook worden verspreid via druppels op materialen. Geef daarom zo min mogelijk voorwerpen aan  elkaar door.
 • SCHUD GEEN HANDEN EN GEEF GEEN KNUFFEL
  Het virus kan verspreid worden voordat de symptomen zichtbaar zijn.
 • HANDEN WASSEN
  Maak uw handen nat met schoon, stromend water en breng zeep aan. Was uw handen, inclusief de rug, tussen uw vingers en onder uw nagels en schrob ze gedurende minstens 30 seconden. Droog ze af met een papieren handdoek en gooi deze daarna in de vuilnisemmer.
 • GEBRUIK TISSUES
  Bedek uw mond en neus met een zakdoekje als u hoest of niest, gooi het zakdoekje meteen in de vuilnisemmer en was uw handen zoals hierboven beschreven.
 • HOEST OF NIES IN UW ELLEBOOG
  Als u geen zakdoekje bij de hand hebt, hoest of nies dan in uw elleboog. Daarna wast u meteen uw handen zoals hierboven beschreven.

BEMANNING

 • De bemanning telt als 1 huishouden.
 • De bemanning geeft ten allen tijde het goede voorbeeld.
 • De Kapitein is op de hoogte van de nieuwste gedragsregels per haven en land.
 • De bemanning weet welke stappen er ondernomen moeten worden bij een verdachte COVID-19 situatie.
 • Er is 1 persoon aangewezen voor medische verzorging bij een potentieel zieke opvarende.
 • De Kapitein verteld bij de familiarisatie wat de corona-leefregels aan boord zijn.
 • Het coronaprotocol wordt regelmatig geëvalueerd.
 • De bemanning wijst de klant dagelijks op de hygiënemaatregelen.
 • De Kapitein beslist of een wandeling op de wal toegestaan is of niet.
 • De bemanning maakt schoon volgens het schoonmaakprotocol.

 

KLANTEN

 • De klant wacht voor betreden van het schip met minstens 1,5m afstand van een ander op instructies van de bemanning.
 • Voor het betreden van het schip, accepteert de klant het COVID-19 Protocol en geeft deze ondertekend aan de bemanning.
 • Voor het betreden van het schip, toont de klant zijn vaccinatieregistratie, genezingsbewijs of negatieve coronatest (max. 24 uur oud)
 • De klant betreed het schip met mond/neuskapje.
 • De klant brengt meteen zijn/haar bagage naar zijn/haar hut.
 • De gang beneden mag door een persoon betreden worden. Indien er zich meerdere personen tegelijk in de gang bevinden, wordt in de hut gewacht tot de ander gepasseerd is.
 • De klant mag geen hut van een ander betreden.
 • De klant accepteert en houdt zich aan alle instructies van de bemanning.
 • De klant houdt zich aan het hygiëneprotocol, wast vaak zijn/haar handen; vermijd fysiek contact en niest en hoest in zijn/haar elleboog of in een papieren zakdoek. 
 • Indien er bemanning in de stuurhut aanwezig is, vraagt de klant om toestemming om binnen te treden.
 • De klant vraagt toestemming aan de Kapitein om de wal op te gaan en meldt zich vóór het betreden aan boord eerst bij de bemanning.
 • De klant verlaat en betreed het schip op aanwijzingen van de bemanning.
 • Indien de klant tijdens de vaartocht Corona symptomen krijgt, dient hij/zij dit onmiddellijk aan de bemanning te melden.
 • Indien de klant binnen 14 dagen na de vaartocht Corona symptomen krijgt, dient hij/zij onmiddellijk telefonisch de rederij in te lichten.

 
SOCIAL DISTANCING

 • Alle opvarenden houden 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouding uitgezonderd)
 • Alle opvarenden houden zich aan de looproute aan boord en aan de wachtplaatsen. Indien de situatie dit vereist, mag de bemanning tegen de route inlopen.
 • De bemanning krijgt volop ruimte bij het af- en aanmeren.
 • Op plekken binnen, waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, worden mond/neusmaskers gedragen
 • De gang beneden mag door een persoon betreden worden. Indien er zich meerdere personen tegelijk in de gang bevinden, wordt in de hut gewacht tot de ander gepasseerd is.
 • De klant houdt, zo mogelijk, ook bij het zeil zetten een afstand van 1,5 meter.  Klanten uit een huishouden kunnen dichter bij elkaar staan. 
 • De zeilvoering wordt aangepast aan de weersomstandigheden en aan de samenstelling van de groep aan boord, met in achtneming van de regels van het RIVM. 

 

SCHOONMAAK

 • Hand-desinfectiemiddelen staan ter beschikking op onderstaande plaatsen:
  - Bij betreding van het schip
  - In het dagverblijf
  - In de stuurhut
  - In de keuken
  - bij de toiletten
  - In alle bemanningsvertrekken 
 • Vloeibare zeep en papieren handdoeken staan ter beschikking op onderstaande plaatsen:
  - Bij de toiletten
  - In alle hutten
  - In de keuken
  - In alle bemanningsvertrekken

 • De bemanning reinig met desinfectiemiddel regelmatig onderstaande vertrekken incl. contactpunten zoals deurklinken en lichtknoppen van:
  - De toiletten
  - Het dagverblijf incl. bar
  - De keuken
  - De stuurhut

 • De bemanning houdt een lijst bij met schoonmaaktijden.
 • Het afzuigsysteem in de hutten staat altijd op de hoogste stand.
  Daarnaast wordt op vaste tijden onderdeks extra frisse lucht ingeblazen.
 • Indien in het dagverblijf de deur niet open kan, worden de ramen geopend.
 • Het linnengoed wordt op minimaal 60 graden gewassen.
 • Na vertrek worden de hutten door de bemanning grondig gereinigd en gedesinfecteerd. 

 

 CATERING & BAR

 • Er is een maaltijdbuffet, een mondkapje is hier verplicht. 
 • Er is maximaal een huishouden tegelijk in de keuken.
 • Het keukenpersoon draagt handschoenen en een mond/neuskapje.
 • Bij zelfcatering gelden dezelfde voorwaarden.
 • De glazen en kopjes worden verzameld en door het keukenpersoneel in een hete vaatwasser (minimaal 60 graden) gewassen.
 • De vaatwasser wordt na elke maaltijd gereinigd.
 • Eten in vooraf bepaalde (maximale) groepen.
 • Tussen elke groep wordt er schoon gemaakt.
 • De volledige ruimte van het dagverblijf, middendek en eventueel de stuurhut worden gebruikt.
 • Er is een strikte tafelschikking om de 1,5 meter te handhaven.
 • Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk mono-verpakkingen.
 • De Kapitein behoud zich voor de alcoholconsumptie te beperken, om zo de afstandsregel te waarborgen. 

COVID-19 SYMPTOMEN  

 • Ingeval een opvarende last krijgt van Covid-19 symptomen wordt hij/zij geïsoleerd in zijn/haar hut. Als het om een gedeelde hut gaat, moet er een oplossing worden gevonden zodat hij/zij alleen in een ruimte verblijft.
 • Bij ernstige klachten, benauwdheid en een algemeen zieke indruk moet contact opgenomen worden met de Radio Medische Dienst (TMAS/RMA).
 • Indien er een potentieel besmette opvarende is, dient er zo spoedig mogelijk contact gelegd te worden met de havenautoriteit van de bestemmingshaven.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (mond/neusmasker, spatbril, plastic schort) zijn alleen noodzakelijk voor de bemanning die medische zorg moeten verlenen aan potentieel besmette opvarenden.
 • Alle verleende medische zorg wordt schriftelijk bijgehouden.
 • Er wordt een contactenlijst opgesteld van alle opvarenden.
 • Al het afval van/voor de zieke opvarende wordt in aparte zakken geïsoleerd.
 • De MDoH (Maritime Declaration of Health) wordt ingestuurd en beoordeeld door de autoriteiten.
 • Alle opvarenden blijven aan boord totdat het testresultaat bekend is. 

HULPVERLENING

 EHBO tijdens de Covid-19 pandemie

 • Verleen geen eerste hulp aan een ander als je zelf klachten hebt.
 • Bij hulpverlening wordt lichamelijk contact zoveel mogelijk beperkt.
 • Desinfecteer handen grondig voor en na het verlenen van eerste hulp. Dit geldt ook voor de kleinere handelingen, zoals het plakken van een pleister of aanbrengen van een verband.
 • Het coronavirus verspreidt zich via kleine druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of via de luchtwegen. 
 • Bied eventueel hulp op afstand. Geef het slachtoffer aanwijzingen om zichzelf te helpen.
  Reik verbandmiddelen aan en leg uit hoe deze gebruikt moeten worden.  

Reanimatie aan boord tijdens de Covid-19 pandemie
De  reanimatierichtlijnen zijn o.a. door het RIVM aangescherpt om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet.
 • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan.
  Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen “luisteren” en “voelen” te vervallen.
  De ademhaling moet alleen worden beoordelen door te kijken.
 • Geef geen mond-op-mond/masker beademing.
 • Desinfecteer handen en polsen direct na de reanimatie
 • De reanimatie bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen tot de puberteit.

  

VERKLARING

Met het ondertekenen van deze verklaring, bevestig ik dat:

 • Ik dit protocol heb gelezen
 • Ik mij houd aan alle instructies zoals hierboven beschreven en ten allen tijde de instructies van de bemanning aan boord van de Abel Tasman op zal volgen
 • Ik de gezondheidsvragen naar waarheid heb beantwoord
 • Ik een vaccinatiebewijs, genezingsverklaring of negatief testbewijs (max. 24 uur oud) toon
 • Ik toestemming geef voor het dagelijks op laten nemen van mijn temperatuur
 • Ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen gezondheid door deel te nemen aan deze vaartocht en de rederij niet verantwoordelijk kan stellen voor infectie, nog van mijzelf, nog van een medereiziger
 • Ik aan alle betalingsverplichtingen voor deze reis heb voldaan
 • Ik het schip -op eigen kosten- moet verlaten als ik tijdens de vaartocht positief getest wordt, of last krijg van COVID-19 symptomen zoals verkoudheidsverschijnselen, longklachten, kortademig en koorts 

 

Laatst bewerkt: 20 september 2021